woensdag in week 7 door het jaar

Uit de brief van Jakobus 4, 13-17

Broeders en zusters,
u die zegt: ‘Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad. Daar blijven we een jaar, we zullen er handeldrijven en geld verdienen …’ U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt. U zou moeten zeggen: ‘Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen.’ Maar u slaat een hoge toon aan en bent daar nog trots op ook. Dat soort trots is volkomen ongepast. Als iemand weet hoe het hoort maar er niet naar handelt, dan zondigt hij.

Tussenzang: Psalm 49, 2-3 + 6-11

Refr.: Zalig de armen van geest.

Luister, volken, allemaal,
hoor, bewoners van de wereld,
mensen, kinderen van Adam,
rijk en arm, iedereen.

Waarom zou ik vrezen in slechte tijden,
als ik door uitbuiters word omringd,
die vertrouwen op hun vermogen
en pronken met hun rijkdom?

Geen mens kan een ander vrijkopen,
wat God vraagt voor een leven, is niet te betalen.
De prijs van het leven is te hoog,
in eeuwigheid niet op te brengen.

Onmogelijk dat iemand voor altijd zou leven,
de kuil van het graf nooit zou zien.
Dit zien we: wijze mensen sterven,
maar ook dommen en dwazen vergaan
en laten hun vermogen achter.


Vers voor het evangelie (Joh 14, 23)

Alleluia.
Wanneer iemand Mij liefheeft,
zegt de Heer,
zal hij zich houden aan wat Ik zeg,
mijn Vader zal hem liefhebben
en mijn Vader en Ik zullen bij hem komen
en bij hem wonen. 
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Marcus 9, 38-40

Johannes zei tegen Jezus: ‘Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef en we hebben geprobeerd hem dat te beletten omdat hij zich niet bij ons wilde aansluiten.’
Jezus zei: ‘Belet het hem niet. Want iemand die een wonder verricht in mijn naam kan onmogelijk het volgende moment kwaad van Mij spreken. Wie niet tegen ons is, is voor ons.’

Van Woord naar leven

LEVEN IN GODS WIL

Jakobus zegt dat ons leven als een damp is: het verschijnt even en verdwijnt dan weer. Dit is waar, want ons aardse leven is kort in vergelijking met de eeuwigheid die ons wacht. De psalmist zingt dat onze levensduur zeventig jaar is, of tachtig als we sterk zijn. Tegenwoordig kunnen we daar nog zo’n tien jaar bij optellen.

Waar houden we ons mee bezig in ons leven? Volgen we Gods wil? Gaan we de weg die Hij met ons wil gaan? Leven we werkelijk in Gods liefde? Dienen we anderen zoals Jezus ons heeft voorgedaan? Laten we zijn opstanding in ons leven werken? Zijn we vredestichters geweest? Hebben we op welke manier dan ook getuigd van ons geloof?
Het zijn – zou je kunnen zeggen – vragen voor op het einde van ons leven. Maar we hoeven niet zolang te wachten. Het kan ook in de avond.

Ik denk zelfs dat het goed is om ieder avond aan het einde van de dag eens terug te kijken op de dag, én aan zelfreflectie te doen. Waar was ik vandaag mee bezig? Wat verwachtte God van mij in die situaties? Heb ik in liefde gehandeld? Heb ik gezwegen waar dat nodig was? Waren mijn woorden bemoedigend en opbouwend? Heb ik mijn gevoel voor humor behouden? Was ik consequent? Had ik oog voor de kwetsbaarheid om mij heen?

Dit betekent niet dat we onszelf volledig moeten wegcijferen of dat elke vorm van ontspanning verkeerd is. Maar de kernvraag blijft: hebben we vandaag Gods wil gedaan? Waren we bereid een instrument van zijn liefde te zijn?

Laten we bidden

Vader,
Wij danken U voor elke dag
en vragen om uw leiding
om steeds weer een instrument
van U te zijn.
Moge uw Geest
ons van binnenuit
hiervoor enthousiasmeren.
In Jezus’ naam.
Amen.

Geliefde mensen, mogen we elke dag leven met het bewustzijn van de kostbaarheid van tijd. Mogen we héél bewust dragers en uitdragers zijn van Gods liefde. 
Een toegewijde woensdag, kris


Als terugblik op de dag

Op welke momenten heb ik vandaag mogelijk Gods wil genegeerd?
Welke dingen liet ik voorgaan?
Wat wil, en kan, ik daaruit leren?
Kan ik dit alles – voor ik ga slapen – biddend neerleggen in de schoot van de Heer?


Blog ‘Van Woord naar leven’

Reageren of uitwisselen betreffende de lezingen of de overweging, kan via de blog ‘Van Woord naar leven’.

Klik hier voor de blog.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.