Wolter Huttinga in Tertio: ‘De school als plek van genade’

Nederlands theoloog Wolter Huttinga en filosoof & historicus Roel Kuiper hopen met hun nieuwe boek theologie en pedagogiek opnieuw samen te brengen.

Roel Kuiper en Wolter Huttinga zijn allebei betrokken bij het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit aan de Theologische Universiteit in Kampen. Het begeleidt christelijke scholen bij het reflecteren over hun identiteit. Tijdens een onderzoek naar de rol van theologie in hoe scholen hun identiteit beschrijven, kwam Huttinga op de gedachte een boek te schrijven. Ik ontdekte dat sommige theologische taal in wezen ook pedagogisch is, legt hij uit. Een voorbeeld is de uitspraak: ‘Wij zien de mens als beelddrager van God; dat is hoe wij elkaar en de kinderen hier op school benaderen’. Toch heeft hij ook met het onderwerp geworsteld. Soms kunnen theologische dingen heel mooi en fraai gezegd worden, maar wat betekent dat voor de pedagogische visie? Hoe verhouden die twee aspecten zich tot elkaar? Ergens hebben Kuiper en ik toch een ideaal; een richting die wij nastrevenswaardig vinden, en dat is het theologische en pedagogische aspect zoveel mogelijk te integreren. Omdat het leven één is. Met hun boek hopen ze het gesprek op gang te brengen.µ

Lees verder op Kerknet.be

‘Onderwijs moet over iets groters of diepers gaan dan slechts over economisch nut of over inpasbaarheid in de technocratische molen’, stelt Wolter Huttinga © Pixabay