Zaden van contemplatie

Ieder kan vandaag contemplatief zijn. Luisteren we naar woorden van bisschop-metropoliet Kallistos Ware.

“Het komt veel voor dat contemplatie beschouwd wordt als een zeldzame en hoogverheven genade, en waarschijnlijk is het dat ook in zijn volheid. Toch liggen de zaden voor een contemplatieve levenshouding klaar in ieder van ons. Met ingang van dít uur en dít moment kan ik beginnen door de wereld te wandelen in het bewustzijn dat het Gods wereld is, dat Hij mij nabij is in alles wat ik zie of wat ik aanraak, en in iedereen die ik ontmoet.”

Kallistos Ware is monnik van het orthodoxe klooster van de H. Johannes op Patmos. Hij is titulair bisschop-metropoliet van Diokleia van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel en één van de bekendste hedendaagse orthodoxe theologen. 

Kallistos Ware