zaterdag in week 13 door het jaar

Uit de profeet Amos 9, 11-15

De dag komt dat Ik het vervallen huis van David zal herbouwen; Ik zal de muren herstellen en opbouwen wat is neergehaald, Ik zal het in zijn vroegere luister herstellen. Dan zal Israël in bezit nemen wat er nog rest van Edom en van alle volken die Mij eens toebehoorden – spreekt de Heer, die dit alles doen zal.
Ja, de dagen komen – spreekt de Heer – dat de ploeger de maaier ontmoet en de druiventreder de zaaier, dat de bergen druipen van de wijn en alle heuvels golven van het koren. Ik zal het lot van mijn volk Israël ten goede keren. Zij zullen hun verwoeste steden herbouwen en erin wonen, ze zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken, ze zullen tuinen aanleggen en de vruchten ervan eten. Ik zal hen terugplanten in hun grond, en zij zullen niet meer worden weggerukt uit het land dat Ik hun heb gegeven – zegt de Heer, jullie God.

Tussenzang: Psalm 85, 9 + 11-14

Refr.: Ik wil horen wat God ons zegt, de Heer spreekt woorden van vrede.

Ik wil horen wat God ons zegt,
de Heer spreekt woorden van vrede
tegen zijn volk, zijn getrouwen.
Laten zij niet weer vervallen in dwaasheid!

Trouw en liefde omhelzen elkaar,
recht en vrede begroeten elkaar met een kus,
trouw bloeit uit de aarde op,
recht ziet uit de hemel toe.

De Heer geeft al het goede:
ons land zal vruchten geven.
Het recht gaat voor God uit
en baant voor Hem de weg.

Vers voor het evangelie (Ps 19, 9b)

Alleluia.
Het gebod van de Heer is helder:
licht voor de ogen.
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Matteüs 9, 14-17

Op zekere dag kwamen de leerlingen van Johannes bij Hem en vroegen: ‘Waarom vasten wij en de farizeeën wel regelmatig, en uw leerlingen niet?’
Jezus antwoordde: ‘Bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is? Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, dan zullen ze vasten. Niemand verstelt een oude mantel met een lap die nog niet gekrompen is. Want dan trekt de nieuwe lap de mantel kapot en wordt de scheur nog groter. Evenmin giet men jonge wijn in oude leren zakken. Anders scheuren de zakken, dan wordt de wijn verspild en gaan de zakken verloren. Maar gaat de jonge wijn in nieuwe zakken, dan blijven beide behouden.’

Van Woord naar leven

MEEWERKEN MET GOD
(Bij Amos 9, 11-15)

De profeet Amos geeft een krachtig visioen van een toekomst vol herstel en overvloed. God belooft dat Hij het vervallen huis van David zal herbouwen en herstellen wat is neergehaald. Waarmee gezegd wordt dat God ons nooit in de steek laat. Hij is altijd bij ons en wil ons van binnenuit vernieuwen.

Deze woorden kunnen ons vandaag aansporen om te blijven bouwen aan Gods koninkrijk, onze wereld en onze gemeenschappen, ook in deze pijnlijke tijden van oorlog en onrecht. God wil ieder van ons gebruiken als instrumenten van zijn schepping, gericht op het welzijn van de hele mensheid.

Door ons toe te vertrouwen aan zijn scheppende werking, mogen wij penselen zijn in Gods handen waarmee Hij zijn schilderij steeds meer tot voltooiing kan brengen.

Gods belofte om alles ten goede te keren onderstreept zijn eeuwige trouw en zorg voor ons. Maar de mensheid moet meewerken. Ze moet ja zeggen. Ze kan ook nee zeggen, wat vaak gebeurt. Kijk naar het journaal en zie de gevolgen.

Laten we het verbond dat God gesloten heeft – en steeds vernieuwt – met de mensheid serieus nemen. Laten we samen bouwen aan een wereld waar het goed is om te leven. Mogen we dit vooral niet als een wollige boodschap zien, maar als een uitnodiging tot daadwerkelijk engagement, te beginnen heel concreet op de plek waar we wonen, met de mensen die ons gegeven zijn, steeds verder uitdeinend tot de einden der aarde. Met God aan onze zijde. Ja, in Christus’ genade.

Laten we bidden

Vader,
moge uw trouw en zorg
ons inspireren om ja te zeggen
tegen uw plannen
en samen te werken aan een wereld
getekend door liefde en goedheid.
Mogen wij trouw blijven aan uw verbond
en in Christus’ naam leven en handelen.
Amen.

Geliefde mensen, moge het woord uit de profeet Amos ons vandaag inspireren om actief bij te dragen aan een wereld vol liefde en rechtvaardigheid. Laten we leven met moed en innerlijke vreugde, wetende dat God – in Christus –  altijd bij ons is.
Een mooi weekend,
kris


Om mee op weg te gaan

Hoe kan ik, heel concreet, mijn verantwoordelijkheid nemen in het uitwerken van Gods droom voor de mensheid?

Er is veel negativiteit in onze wereld vandaag. Vind ik in God de nodige veerkracht om positief en constructief in het leven te staan?


Blog ‘Van Woord naar leven’

Reageren of uitwisselen betreffende de lezingen of de overweging, kan via de blog ‘Van Woord naar leven’.

Klik hier voor de blog.

Om de kwaliteit van het gesprek te waarborgen worden de reacties geplaatst na moderatie.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.