zaterdag in week 23 door het jaar

Uit de eerste brief van Paulus aan Timoteüs 1, 15-17

Het is gemakkelijk gezegd dat Christus gekomen is voor de zondaars en niet voor de rechtvaardigen. Als wij ook in de praktijk dezelfde levenshouding willen doorvoeren is het niet meer zo makkelijk. Misschien gaat het beter als wij zelf de dagen herinneren van onze eigen zondigheid, zoals Paulus doet.

Dierbare,
deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming: Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Onder hen neem ik de eerste plaats in. Toch heeft Christus Jezus zich juist over mij ontfermd om allereerst in mijn geval zijn grote geduld te tonen. Zo werd ik een voorbeeld voor allen die in Hem geloven en het eeuwige leven zullen ontvangen. Aan de koning der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare en enige God, zij de eer en glorie tot in alle eeuwigheid. Amen.

Psalm 113, 1-7

Refr.: De Naam van de Heer zij geprezen, van nu tot in eeuwigheid

Loof, dienaren van de Heer,
loof de Naam van de Heer.
De Naam van de Heer zij geprezen
van nu tot in eeuwigheid.

Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat
zij geloofd de naam van de Heer .
Verheven boven alle volken is de Heer,
verheven boven de hemel zijn luister.

Wie is gelijk aan de Heer, onze God,
die hoog daarboven zijn woning heeft,
die zijn oog richt naar beneden,
wie in de hemel en op de aarde?
Hij verheft uit het stof wie berooid is,
uit het vuil tilt Hij op wie alles ontbeert.

Uit het evangelie volgens Lucas 6, 43-49

Men kan het christendom perfect kennen. Men kan er zelfs over waken dat de inhoud van het christendom niet vervalst wordt. Dit heeft zijn nut en moet ook gebeuren. Maar de meeste overtuigingskracht gaat uit van hem die doet wat hij voorhoudt, van iemand die goede vruchten draagt.

Jezus sprak tot zijn leerlingen:
‘Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort, en evenmin brengt een slechte boom goede vruchten voort. Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen, want van distels pluk je geen vijgen en van doornstruiken geen druiven. Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over.
Waarom roepen jullie “Heer, Heer” tegen Mij, maar doen jullie niet wat Ik zeg? Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij Me komt, naar mijn woorden luistert en ernaar handelt: hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was. Wie wel naar mijn woorden luistert maar niet doet wat Ik zeg, lijkt op iemand die een huis bouwde zonder fundament, zodat het meteen instortte toen het water ertegen beukte en er alleen een bouwval overbleef.’

Van Woord naar leven

EEN GOEDE BOOM EN EEN STEVIG FUNDAMENT
(Lc 6, 43-49)

Een goed mens brengt uit de schatkamer van zijn hart het goede voort …

Beste mensen, het evangelie van vandaag is heel duidelijk: een goede boom en een slechte boom worden tegenover elkaar gesteld, zoals ook een huis op een stevig fundament gebouwd en een huis zonder fundament.
Dat is klare taal die niet bestreden hoeft te worden, een kind kan het begrijpen.

De praktijk van het leven ziet er anders uit. Er zijn duizenden mengvormen. Wanneer is een boom goed, wanneer is de bouw van een huis waardeloos? Ik zou geen enkele kweker kennen die een zeer beschadigde, ziekelijke boom aan zou prijzen en je wil doen geloven dat deze het komend jaar veel gave vruchten voort zal brengen. En ik zou evenmin geen enkele aannemer kennen die geen enkel fundament legt en zou beweren dat zo’n huis zonder fundament op deze plek toch heel stevig kan zijn en tegen stormen bestand is. De kweker en de aannemer zouden snel hun klanten kwijt zijn.

De moeilijkheid zit juist in de vele schakeringen tussen goed en kwaad.

Jezus geeft vaker dergelijke, bijna ‘onmogelijke’ voorbeelden. Moeten we die dan met een korreltje zout nemen?

Nee, Hij schudt mensen ermee wakker. We kunnen doen alsof we het niet begrijpen en gaan redeneren over wat goed is en wat niet goed is, maar dan draaien we om de hete brij heen. Dan begeven we ons op een vluchtweg. Altijd handig als je een vluchtweg bij de hand hebt. Jezus confronteert ons echter. Confrontatie werkt alleen als we bereid zijn te luisteren. Natuurlijk weet Jezus wel dat zijn voorbeelden in de praktijk nooit voorkomen. Hij zet, met zijn extreem voorbeeld, mensen wel aan het denken.

Wat jaren geleden kocht ik een appelboom. Hij gaf na enkele jaren heerlijke vruchten waar ik nog maanden van smulde. Maar, het vorig jaar, en ook dit jaar ging het mis met de boom. Daar ik niet met gif spuit, is de boom te gevoelig geworden voor ongedierte. Er zitten maar twaalf  onaangestoken appels meer aan mijn boom, die ik inmiddels geplukt heb. Heb ik de boom niet goed verzorgd?  Ik heb geen gif willen spuiten, wilde milieuvriendelijk tuinieren. Soms weet je niet wat goed of wat kwaad is.

Als ikzelf nu die appelboom ben, en ik kijk diep in het hart van die boom, kan ik dan ontdekken hoe ik vruchtbaar kan zijn, en ga ik de confrontatie aan, met wat ik meer, of juist anders had kunnen doen? Ik vraag nu geen advies over mijn concrete appelboom, maar nodig ieder uit om in de ‘appelboom’ te kijken die we zelf zijn.
In de lezing van vandaag wordt er gesproken over de schatkamer van ons hart. Wat een prachtig beeld. Een schatkamer betreed je meestal alleen. Het is een intiem gebeuren. Er hangt een diepe stilte. Je vindt in die stilte de geheimen van vruchtbaarheid die bij jou passen, speciaal bij jou.

Laten wij bidden

Goede Vader,
Schepper van onze wereld,
en van ons mensen.
Wij danken U
voor alles wat U diep in ons
hebt neergelegd, aan schatten,
groot en klein.
Schatten in ons diepste wezen,
niet alleen voor onszelf,
maar om uit te delen aan mensen
die we ontmoeten op onze levensweg.
De grootste Schat bent Uzelf.
Mogen we zo leven
dat we van uw goede gaven die U ons schenkt
uit kunnen delen,
door Jezus,
Uw Zoon en onze  Broeder,
Amen

Lieve schatbewaarders, deel maar uit. Het wordt er nooit minder van.
Ricky Rieter

 

 

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog Van Woord naar leven.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.