Zorg dragen vergt moed

Wereldwijd roepen leden van de Focolarebeweging op zorg centraal te stellen.

De samenleving een nieuw fundament geven en daarbij iedere mens centraal stellen. Ziedaar de ambitieuze doelstelling van de campagne Dare to Care, een initiatief van de Focolarebeweging. Dat is een Italiaanse katholieke lekenbeweging die in 1943 het licht zag en ook in ons land tientallen afdelingen telt. De campagne Dare to Care werd vorig jaar gelanceerd, toen men bij de wereldwijde Focolarebeweging vaststelde hoezeer de coronapandemie aantoonde dat onze samenleving onder druk staat op het vlak van gezondheid, economie, klimaat en voedsel.

Toen Clara Verhegge (27), een van de jongeren van de Focolarebeweging in België, lucht kreeg van het project, was ze meteen enthousiast. „Ik dacht meteen: ‘Dit heeft de wereld nu echt nodig’”, herinnert ze zich. „Wereldwijd staan we inderdaad voor grote uitdagingen op alle vlakken die de beweging aanhaalt. Een jaar later ben ik blij met de campagne, en toch begint het echte werk nu nog maar pas.” Daarmee doelt Verhegge op de druk die de beweging wil uitoefenen op de internationale politiek. „Dat was alvast de doelstelling van de campagne.”

„Zorg dragen voor elkaar is niet langer vanzelfsprekend. Daarom roepen we de beleidsmakers van de Europese Unie op van zorg een prioriteit te maken.”

Sinds juni vorig jaar vonden overal ter wereld diverse evenementen plaats in het teken van Dare to Care. Zo zongen in februari ruim drie miljoen mensen uit 73 landen op hetzelfde moment in een digitaal wereldkoor. In ons land stonden digitale dialoogavonden op het programma. Kansen geven en nemen voor een zorgzame samenleving stond daarbij centraal. „Daarnaast zagen we ook heel wat plaatselijke initiatieven”, zegt Clara Verhegge. „De campagne volgt een methode met drie stappen: leren, doen, delen.

Willen we druk uitoefenen op de politiek, dan moeten we weten waarover we het hebben. Daarom vonden inspirerende videosessies plaats, bijvoorbeeld over hoe we in de buurt zorg kunnen dragen voor elkaar en een netwerk oprichten dat zich engageert om voor elkaar te zorgen. Er werden ook concrete tips uitgewisseld. Zo was er in Limburg tijdens de kerstperiode een voedselbedeling. We kwamen er toen achter dat dat niet de beste periode is om zoiets te organiseren, omdat er dan al heel wat andere initiatieven lopen. Daaruit groeide dan weer wel het initiatief om ’s winters aan 150 gezinnen fruit uit te delen.

Daaraan was blijkbaar wel nood. De stap ‘delen’ is dan weer belangrijk om verandering teweeg te brengen. Onze samenleving is te individualistisch geworden. We zorgen vooral voor onszelf en kijken amper om naar anderen. Om dat te veranderen, hoef je geen grootse dingen te verwezenlijken.”

„Kleine beetjes helpen, maar ze moeten zichtbaar worden gemaakt.”

Dare to Care wordt afgerond tijdens de Week voor de Verenigde Wereld, een initiatief van de Focolarebeweging. Die vindt plaats van 1 tot en met 9 mei, niet toevallig de Dag van Europa. „Tijdens die week vinden tal van workshops plaats en ook gesprekken met onder meer de voorzitter van het Europees Parlement”, zegt Clara Verhegge. „Die evenementen hebben uiteraard digitaal plaats. Bovendien maakt de campagne op dat moment een doorstart. Vanaf dan zet het United World Project, waarvan Dare to Care deel uitmaakt, in op ecologie. We roepen iedereen op iets te beloven. Dat kan gaan van minder vlees eten tot minder plastic weggooien. De economie moet worden gebouwd in functie van de planeet en haar bewoners. We roepen de beleidsmakers dan ook op de moed te hebben daarvoor op te komen en de economie niet enkel te beschouwen in functie van de groei. Vandaar onze oproep: durf te zorgen.”

° Bron: Kerk & Leven

Afbeelding in tekst: Wereldwijd vonden tientallen initiatieven plaats voor Dare to Care. © Focolare