Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 12 oktober 2017

Uit de brief van Paulus aan de Hebreeën 12, 14a

Streef ernaar in vrede te leven met allen.